Share Picture
Kårstyrelsen

 

Kårstyrelsen har det övergripande ansvaret över Studentkåren i Skövde, dess ekonomi och anställda. Kårstyrelsen arbetar främst med marknadsföring, utveckling utav organisationen, framtagning av verksamhetsplan, budget och liknande. Kårstyrelsen har ansvar över Studentkårens hemsida, forum, Facebook och andra liknande medier som inte specifikt tillhör någon annan del (t.ex. Sexmästeriets hemsida eller en sektions Facebook-sida).

Till Kårstyrelsen kan man vända sig med i princip vilka frågor som helst. Har man någonting man behöver hjälp med eller om man har tanker och idéer på förbättringar är man varmt välkommen att kontakta oss. Är det inte vi som har ansvaret över det du frågar om, kan vi garanterat skicka dig vidare till rätt plats! Att kontakta Kårstyrelsen gör man enklast genom att antingen komma förbi Kårkansliet, där de heltidsarvoderade ordförandena sitter, eller genom att maila oss på: styrelsen@studentkaren.se.

När Kårstyrelsen är i arbete på campus kan de ofta ses i de röda kårstyrelsebyxorna.

Kontaktuppgifter till specifika personer i kårstyrelsen finns nedan:

Kårordförande

Tommy Borovac
ordf@studentkaren.se
0707 100 246

Vice kårordförande

Carolina Kaspersson
vice-ordf@studentkaren.se
0707 100 248

Kassör

Oskar Sjödin
kassor@studentkaren.se

Marknadsföringsansvarig

Agnes Olsson
pr@studentkaren.se

Introgeneral

Oskar Winstrand
introgeneral@studentkaren.se

Evenemangsordförande

Rebecca Swerre
evenemang@studentkaren.se

Skills ordförande

Jaqueline Runsten
ordf-skills@studentkaren.se

Vitaes ordförande

Markus Niemi
ordf-vitae@studentkaren.se

Safirs ordförande

Elisabeth Åkesson
ordf-safir@studentkaren.se

Ess ordförande

Nicolás Rudervall
ordf-ess@studentkaren.se