0707-170 886 info@studentkaren.se

Lådbilsbygg & race

Regler

 • Lådbilsbygget

  • Endast de fyra hjulen som tilldelats får användas som rullkraft.
  • Endast studenter som börjar sin studietid HT18 får ta del av bygget.  

  Lådbilsracet

  • Endast studenter som börjar sin studietid HT18 får ta del av racet.
  • En student måste sitta i bilen och två måste putta under hela racet.
  • Det är förbjudet att röra en lådbil om du inte är med i tävlingen.
  • Delar som faller av lådbilen är inte del av lådbilen längre.
  • Att välta eller på annat sätt skada motståndares lådbil är strängt förbjudet och leder till omedelbar diskvalifikation. 
  • Första lådbilen i mål vinner racet.
  • Varje bil måste ha minst två hjul under racets gång.
  • Föraren måste ha hjälm på sig.

  Material

  • Alla lådbilar startar med en rulle silvertejp, fyra hjul, två pallar, en rulle blått rep, en rulle grönt rep, spikar, skruvar och en färgburk med sektionsfärgen.
  • Allt annat material är okej att ta med!

   

 

Rules

 • Building

  • Only the four given wheels are allowed to be used as wheels.
  • Only students that start the fall semester of 2018 are allowed to build on it.

 • The race

  • Only students that start the fall semester of 2018 are allowed to race.
  • One student has to sit in the car and two have to push it during the whole race.
  • It is forbidden to touch a car if you are not in the race. 
  • The parts that fall off the car during the race, are not part of the car anymore.
  • To overturn or in any other way harm an opponents car is strictly forbidden and will lead to disqualification.
  • The first car to reach the finish line will win.
  • Every car needs to have at least two wheels during the whole race.
  • The driver needs to wear a helmet.

  Material

  • Every section will have a roll of duct tape, four wheels, two wood pallets, blue rope, green rope, nails, screws and a spray can with the section colour.
  • You are allowed to bring other materials!