Information till nya studenter:

Varje sektions nya studenter skall tillsammans konstruera en lådbil som både rullar och svänger.

Material och verktyg kommer att finnas tillgängliga.

Ifall mer material/färg/glitter krävs får nya studenten lov att införskaffa dessa själv. Endast nya studenter får bygga på lådbil.

Faddrar får titta snällt på konstruktion utan att hjälpa.

Tre nya studenter skall framföra farkosten. En förare och två knuffare.

Racing kan vara farligt därför behöver förare och puttare hjälm (faddrar får gärna hjälpa till med hjälm)

 

Stäng meny