0707-170 886 info@studentkaren.se

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är det organ som leder Studentkårens verksamhet och hanterar frågor mellan årets två stora medlemsmöten – stämmorna. Styrelsens arbete består av att representera sina medlemmar gentemot högskolan, kommun, samarbetspartners och landsting. Styrelsen arbetar också med större evenemang och att hjälpa underföreningar i sitt arbete.

I sin funktion att representera studenterna sitter ledamöterna från styrelsen i många viktiga nämnder och råd internt på högskolan, men också i organisationer som påverkar utbildning och studentlivet nationellt. I sitt arbete med evenemang så har styrelsen det yttersta ansvaret för till exempel vårbalen, introduktionen och karriärsmässan Framtid.

Som ledamot i kåren kan man jobba inom många olika områden som involverar studenter och högskolan. Du kan jobba med evenemang, marknadsföring, ekonomi och mycket mer. Känner du dig intresserad av något av dessa arbetsområden och för att förbättra studietiden här på Högskolan i Skövde? Då rekommenderar vi dig att prata med den sittande styrelsen och ställa upp i nästa val!

 

Ledarmöten

Ni hittar oss på vårat kontor i a207 alla vardagar!

Tommy Borovac

Tommy Borovac

Kårordförande

ordf@studentkaren.se

0707 – 10 02 46

Kevin Liao

Kevin Liao

Kassör

kassor@studentkaren.se

 

Martin

Martin Granberg

Sektionsordförande ESS

styrelsen-ess@studentkaren.se

 

Biffen

Simon Wallin

Sektionsordförande Safir

styrelsen-safir@studentkaren.se

 

Olof Hedström

Olof Hedström

Vice Kårordförande

vice@studentkaren.se

0707 – 10 02 48

Gabby

Gabby Önnestam

Introgeneral

intro@studentkaren.se

 

Riset

Henrik Risberg

Sektionsordförande Skills

styrelsen-skills@studentkaren.se

 

Henrik

Henrik Bergström

Sektionsordförande Skösjuk

b14henbe@student.his.se

 

Wu Chang

Wu Chang

Marknadsföringsansvarig

pr@studentkaren.se

 

Moa

Moa Tervonen

Arbetsmarknadsordförande

arbetsmarknad@studentkaren.se

 

Sabina

Sabina Gudomlund Lindberg

Sektionsordförande Vitae

styrelsen-vitae@studentkaren.se

 

Marcus Helvinsson

Ordförande Skövde Sexmästeri

sexmastare@skovdesexmasteri.se