0707-170 886 info@studentkaren.se

Sektioner

Ess

Sektionen för studenter vid Institutionen för ingenjörsvetenskap, ING.

Sektionen för utbildningar inom Institutionen för informationsteknologi, IIT. Du tillhör Skills om du läser något av följande program:

  • Dataspelsutveckling
  • Nätverks- och systemadministration (NSA)
  • Webbutveckling
  • Systemvetenskap
  • Datavetenskap
  • IT – Business Intelligence 
  • IT – User Experience Design

Sektionen för studenter vid Institutionen för handel och företagande, IHF.

Sektionen för studenter inom Institutionen för biovetenskap, IBI, samt inom Institutionen för hälsa och lärande, IHL.