0707-170 886 info@studentkaren.se

Sektioner

 

Sektionen för studenter vid Institutionen för ingenjörsvetenskap, ING.

Sektionen för utbildningar inom Institutionen för informationsteknologi, IIT. Du tillhör Skills om du läser något av följande program:

 • Dataspelsutveckling
 • Nätverks- och systemadministration (NSA)
 • Webbutveckling
 • Systemvetenskap
 • Datavetenskap
 • IT – Business Intelligence 
 • IT – User Experience Design

Sektionen för utbildningar inom vård och hälsa (ej folkhälsovetenskap)

 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogram:
  • Diabetessjuksköterska
  • Distriktssjuksköterska
  • Skolsköterska
  • Äldresjuksköterska

Sektionen för studenter vid Institutionen för handel och företagande, IHF.

Sektionen för studenter inom Institutionen för biovetenskap, IBI, samt inom Institutionen för hälsa och lärande, IHL.