0707-170 886 info@studentkaren.se

Vitae

Vitae är en studentförening vid Högskolan i Skövde. Vi är även en sektion av Studentkåren i Skövde. Vi förvaltar utbildningsbevakning, studiemiljöfrågor och organiserar roliga aktiviteter för alla studenter.

Vi vill att ni ska ha en så bra studietid som möjligt. Därför vill vi att ni kommer till oss med synpunkter och idéer. Ni är dessutom välkomna till våra veckovisa styrelsemöten. Som våra studenter, har ni också rätt att lyfta frågor till oss. Om ni lyfter en fråga till oss, har vi som era kårrepresentanter plikt att se till att era frågor blir hanterade.

Om du läser ett program (eller fristående kurser) inom institution för Hälsa och Lärande eller institution för Biovetenskap tillhör du till Vitae.