Share Picture
Sektioner


 

 

Vad är en sektion?

Som student vid högskolan har du bättre koll än de flesta på vad som behöver göras för att skapa en så bra utbildnings- och studiemiljö som möjligt samt upptäcka vad det finns för problem i din omgivning.

Det är här våra sektioner kommer in. Sektionerna är våra ögon och öron ute på campus, genom att känna till den utbildning du läser kan de svara på frågor du har, ge dig tips och lösa många av de problem som kan uppstå under din studietid.

Vad gör en sektion?

Sektionen arbetar med att övervaka och utveckla institutionernas utbildningar, se till att det finns bra förutsättningar för att bedriva studier samt se till att det alltid finns en god koppling till arbetsmarknaden. Sektionen ska också representera studenternas åsikter gentemot högskolan genom att se till att deras röster blir hörda. De driver också enskilda ärenden åt de som är medlemmar i studentkåren.

Eftersom sektionerna är en del av studentkåren så är samverkan och delaktighet med andra delar av organisationen en viktig del. Genom att alla delar samverkar så kan de fånga upp studenternas intresse på ett bra sätt och samtidigt ge en större tyngd åt det påverkansarbete som studentkåren bedriver gentemot högskolan.

Utöver bevakning och utveckling av olika områden så är en stor del av sektionernas syfte att se till att det anordnas sociala aktiviteter både på och utanför campus, på dagtid likväl som på kvällstid. Detta för att de studerande ska få naturliga mötesplatser där de kan lära känna varandra, ha kul upplevelser tillsammans och hitta nya vänner.

 

Sektionsstyrelsen

Varje sektion har en styrelse som ansvarar för arbetet inom sektionen. De olika posterna inom styrelsen har olika ansvarsområden och arbetsuppgifter. Sektionsstyrelsen väljs av sektionens årsmöte i slutet av höstterminen. Deras mandatperiod sträcker sig från 1:a januari till 31:a december.

 

För att läsa mer om de olika sektionerna, klicka på deras logga nedan.