Om Oss

SköSjuk

Hej och välkomna till Skösjuk!

Vi är en studentkårssektion för Skövdes Sjuksköterskestudenter som arbetar aktivt för att förbättra skolgången, studiemiljön och relationer inför arbetslivet. Föreningen drivs aktivt utav sjuksköterskestudenter från högskolan parallellt med studierna.

Hur fungerar Skösjuk?

Skösjuk är en sektion under Studentkåren I Skövde. Sektionen har således inga egna medlemmar utan representerar studerande inom följande program:

Sjuksköterskeprogrammet
Barnmorskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogram:
Diabetessjuksköterska
Distriktssjuksköterska
Skolsköterska
Äldresjuksköterska

Som medlem i studentkåren har du stöd och representation av studenter inom samma sektion (utbildningsområde) som har förståelse för din situation. De är väl förtrogna med hur din utbildning är uppbyggd och har kontakt/forum inom högskolans organisation. Genom representation för vi din talan, hänvisar dig rätt, ger dig god kunskap och stödjer dig genom hela processen.

En bra skolgång är viktigt för att studenter ska trivas och lyckas med sin utbildning. Likväl är det även viktigt att bilda ett kontaktnätverk när det är tid att bege sig ut i arbetslivet. För att uppnå detta arbetar föreningen med:

Introduktion
Sociala aktiviteter
Fadderskap
Forum
Utbildningsövervakning
Miljöövervakning
Studentrepresentation
Rådgivningssamtal
Gästföreläsningar
Arbetsmarknadsmässor

Hur kontaktar man oss?

SköSjuk har en facebooksida som ni kan följa. Där kommer ni få tillgång till information fortlöpande och möjlighet att direkt ta kontakt med oss genom chatt.

Kontakta oss genom mail:

Ordförande (projektledare) Jessie Selin 
Ordf-skosjuk@studentkaren.se

Stäng meny